Zásady ochrany osobních údajů - www.dobludiste.cz

Ochrana osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů
Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

Obchodní společnost Web zdarma s.r.o. (IČ: 03877167 , DIČ: CZ03877167) se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis.zn. C 35386 (dále jen jako "Správce") Vám tímto poskytuje informace o tom, jaké osobní údaje zpracovává o fyzických osobách, k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, jaká práva fyzickým osobám náleží v souladu s činností Správce.

Kontaktní e-mailová adresa pro informace týkající se osobních údajů: podpora@webzdarma.cz
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroj osobních údajů
 • Přímo od subjektu údajů (objednávkový formulář, e-mail, telefon, chat)

 • Účel zpracování osobních údajů
 • Plnění smlouvy;
 • komunikace se zákazníkem v rámci plnění smlouvy;
 • e-mailové oslovení s nabídkou doplňkových služeb správce;
 • plnění zákonných povinností ze strany správce.

 • Právní základ zpracování osobních údajů
 • čl. 6, odst. 1 písm. b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • čl. 6, odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 • čl. 6, odst. 1 písm. f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

 • Příjemci osobních údajů (kdo osobní údaje dále zpracovává)
 • ComGate Payments, a.s., IČ: 27924505 (platební brána)
 • Ing. Jan Šimr, IČ: 01920588 (vedení účetnictví)
 • Gransy s.r.o., IČ: 28087755 (jako správce, zprostředkování registrace domény)
 • CZ.NIC, z.s.p.o., IČ: 67985726 (jako správce, zprostředkování registrace domény)

 • Předání osobních údajů do třetí země
  V případě objednání zahraniční domény na žádost subjektu údajů je nutné do této země předat i osobní údaje. Abychom mohli poskytnout službu, předáváme jako správci údaje společnosti Gransy s.r.o., IČ: 28087755, která je Příručka ochrany osobních údajů (Příloha B) Web zdarma s.r.o. (verze č. 1) dále předává registrátorovi domén příslušné země. Postupujeme dle Nařízení čl. 49, odst. 1 písm. c) předání je nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy, která byla uzavřena v zájmu subjektu údajů mezi správcem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou;

  Doba zpracování osobních údajů
  Po dobu platnosti smlouvy mezi subjektem a správcem. Po ukončení smlouvy, dochází k odstranění osobních údajů. Výjimkou jsou osobní údaje, které je nutné nadále zpracovávat v rámci platných právních předpisů.

  Automatizované rozhodování
  Společnost nezpracovává tímto způsobem žádné osobní údaje.

  Práva subjektu údajů
 • požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů;
 • požadovat od správce jejich opravu nebo výmaz;
 • požadovat od správce omezení zpracování;
 • vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) a žádat soudní ochranu.

 • Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať už jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na nás: e-mail: podpora@webzdarma.cz, Web zdarma s.r.o., Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2

  Informace o používání cookies
  1. Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na Vaše zařízení. Soubory cookies jsou standardně používány téměř všemi webovými portály. Cookies jsou malé textové soubory, které webové stránky ukládají na Váš počítač nebo do Vašeho mobilního zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.
  2. Provozovatel informuje, že tyto stránky používají technologii cookies.
  3. Některé cookies si mohou na určitou dobu zapamatovat Vaše preference a úkony, které jste provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.
  4. Samotný soubor cookie je složen z řetězce písmen a číslic, nesbírá a neobsahuje žádné informace, není žádným virem, a není nastaven tak, aby vytvářel své vlastní kopie nebo se šířil do jiných sítí. Soubory cookies obvykle obsahují název webových stránek, čas koncového zařízení a rozlišení ukládaných dat.
  5. Provozovatel používá tyto soubory cookies:
  Funkční (důležité pro základní funkčnost webových stránek)
  Funkční cookies jsou vyžadovány pro základní fungování webových stránek. Funkční cookies slouží k poskytování služeb nebo zapamatování nastavení s cílem zajištění maximálního komfortu při Vaší návštěvě a také napomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy. Používání těchto cookies záleží na nastavení Vašeho prohlížeče. Vypnutí funkčních cookies může vést ke ztrátě některých funkcionalit webu.

  Analytické (zlepšují kvalitu webových stránek Provozovatele)
  Jedná se o cookies systému Google Analytics užívané na základě smluvního vztahu se společností Google. Shromažďování a používání měřicího kódu Google Analytics dovoluje Provozovateli provádět analýzu návštěvnosti a webového provozu stránek a umožňuje Provozovateli zachytit informace o návštěvách webových stránek. IP adresa Vašeho počítače není viditelná pro Provozovatele ani pro společnost Google. Provozovatel tyto informace používá pouze interně - pro zlepšení obsahu webových stránek pro návštěvníky dle preferencí a obliby navštívených částí webových stránek.

  Označíte-li aktivně tlačítko „Souhlasím se všemi“, udělujete do odvolání souhlas s použitím nepovinných cookies a používáním údajů získaných prostřednictvím webových stránek / cookies pro výše uvedené účely.

  Souhlas je možné kdykoli bez sankce odvolat. Odvolání cookies, nebo upravení jejich nastavení je možné provést v Nastavení cookies. Odvolání lze provést také elektronickými prostředky Vašeho webového prohlížeče či mobilního zařízení (zablokováním cookies).Při zablokování technologie „cookies“ (ve webovém prohlížeči PC, resp. mobilního zařízení) doporučujeme postupovat obezřetně, zablokování nevyhnutelně potřebných (Strictly Necessary) cookies může omezit, příp. vyloučit přístup na webové stránky anebo funkcionalitu webových stránek nebo jejich částí.
  Vyhledávání